X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

اندوه

سه‌شنبه 17 اسفند 1395


جهان آبستن حوادث تلخیست .

من در انتظار حدوث تلخکامی ها هر لحظه جان خواهم داد.

بیتاب آرامشم اینک .

هشداری برای به خاطر سپردن

دوشنبه 9 اسفند 1395


نوشته های کتاب ها ، آیه منزل نیست !

فقط در بهترین شرایط ، درک و دریافت انسانی چون خود ماست ، بی غرض و بی مرض در مورد مسئله ای مشخص . پس هر وقت کتاب به دست می گیری مطمئن باش که خالی از اشتباه و ضعف هم نمی تواند باشد . در نتیجه عاقل باش و عقل و درکت را بی تفکر و تعقل و تدبر و تامل به دست نویسنده نده که اگر چنین کنی به کجاها که برده نخواهی شد !
حکایت های آشنا

دوشنبه 2 اسفند 1395


" الکساندر بورژیا " نماینده ای نزد " ساوونارولا " فرستاد و به او تذکر داد که چون او کشیش ها را به فضایل اخلاقی دعوت میکند و توده مردم را برای طلب حقوقشان میخواند ، آن ها را در واقع فاسد و تباه میسازد !

و شاید جناب پاپ میخواست بگوید از خدا بترس ! دست من و فرزندان و یاران و کارکنان مرا در غارت زمین و برده ساختن مردم و پاشیدن تخم شر و بدی ، فساد و بدبختی در هر مکانی آزاد بگذار !


" معاویه بن ابی سفیان " به " علی (ع) " پیغام داد که : اما بعد ، علی ! در دین خود از خدا بترس !

و شاید میخواست بگوید از خدا بترس ! دست من و فرزندان و یاران و کارکنان مرا در غارت زمین و برده ساختن مردم و پاشیدن تخم شر و بدی ، فساد و بدبختی در هر مکانی آزاد بگذار !


چقدر آشنا ؟!

چقدر ملموس ؟!

چقدر تکراری ؟!تعجبناک

دوشنبه 2 اسفند 1395


إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ


ما آن را قرآنى عربى نازل کردیم باشد که بیندیشید


به تفسیر دکتر بازرگان :

نازل به معنی ساده شده در حد درک و فهم است و عربی به معنی زبانی سلیس و روان است و تعقل به معنی کاربرد دانش ، نگهداشتن دانش و استفاده از دانش است .


پس نتیجه این میشه که : ما قرآن را ساده شده و در حد درک و فهم شما به زبانی سلیس و روان فرستادیم تا از  دانش آن استفاده کنید .پ . ن : سلیس و روان و ساده شده در حد فهم و درک ما که این باشه ، اگه میخواستی پیچیده و سخت و گنگ بفرستی چیکار میکردی ؟؟؟