فاصله ی آنچه هستم و آنچه می خواهی

پنج‌شنبه 20 مهر 1396


سلام خدا جونم ، خدای مهربونم

منو شناختی ؟ منم ، مخلوقت

یه سوال داشتم از حضورت

تو که بزرگی ، تو که دانایی ، تو که محیطی

بگو بدونم

چقدر دیگه مونده تا بشم بنده ات ؟؟؟مسیح مصلوب ، حسین شهید !

یکشنبه 16 مهر 1396


چه خدای ترسناکیست خدایی که در ازای قربانی گرفتن بهترین آفریده خود ، خشمش از کردارناشایست نوع بشر فرو می نشیند و گناه سایرین را به خون قربانی اش می بخشد . چه عدالت فراگیری ! و چه پیام وحشت زایی ! چه راه رستگاری ای را نشان بشر میدهد این خدای قربانی پذیر خشمگین عادل مآب !


چه خواب از سرم ربود این پیام مستقیم مسیحیان که ردی از خود بر خون حسینمان به جا گذاشته !


دست های پلیدی در نهان در کارست تا راه شهیدان راه حق را به نرمی و آرامی به سوی دلخواه و مطلوب دنیوی خود کج کنند مبادا خواب خرگوشی نوع بشر به بیداری با حق و حقیقت آشفته گردد و کساد شود بازار دین فروشان دنیا پرست آزمند .


چه سودی از تجارت مرگ می برند این سوداگران ناحق خون ؟
سخنی از امام علی (ع)

سه‌شنبه 4 مهر 1396


آه از کمی توشه و دوری راه و درازی سفر و بزرگی مقصد ...